Poezie și pictură

Poeme de I. L. Caragiale, Ion Minulescu, Veronica Micle, Virgil Carianopol, Radu Stanca, Leonid Dimov

Tablouri de Mihai Potcoavă

Mihai Potcoavă, Veneția

În gondolă

                                                de Ion Luca Caragiale

La San Marco în piaţă,

Dulce curge-n carnaval,

Ca un vis, a noastră viaţă;

Lin şopteşte-al mării val.

 

– Vino, vino, gondoliere,

Ia-ne, du-ne-ncet-încet,

Sub a lunii scânteiere…

Cântă, scumpul meu poet!

 

Doarme-albastr-Adriatică;

Dorul tău îmi vei cânta…

Nu te teme de nimică…

Eşti al meu şi sunt a ta!

 

Doarme-acum şi crudu-mi gâde

În palatu-i aurit;

De gelosul meu poţi râde:

De demult l-am adormit.

 

– Pentr-un zâmbet, o privire

De la tine, scump odor,

Partea-mi dau de nemurire,

Dau chiar patrie, onor!

 

Vezi tu luna de pe ceruri

Cum străluce mângâios,

Învelind tot în misteruri?

Pentru mine-i de prisos.

 

Tu eşti singura-mi lumină,

Luna mea d-acum tu eşti.

Dogaressa mea divină!

Spune-mi, spune: mă iubeşti?

 

– Te iubesc ca o nebună;

Fă cu mine orice vrei;

Dacă-s pentru tine lună,

Tu eşti soare-n ochii mei!

 

Dă-mi căldura ta suavă,

De-al ei foc să mă topesc…

Sunt a ta fidelă sclavă;

Te iubesc! da, te iubesc!

 

Înainte, gondoliere

Du-ne, du-ne-ncet-încet!

Sub a lunii scânteiere,

Cântă, scumpul meu poet!

 

– În Veneţia duioasă,

Dulce-i viaţa-n carnaval!

Pentr-o inim-amoroasă,

Cântă, râde-al mării val!

Mihai Potcoavă, Melancolie

Romanţa necunoscutei

                                                    de Ion Minulescu

În fiecare zi de întâi mai, o necunoscută apare

în balconul de marmură al palatului Versailles

şi, aplecându-se spre bazinul Latonei, cântă:

Eu sunt ce n-a fost încă nimeni din toate câte-au fost

Şi sunt,

Sunt ritmul primelor senzaţii

Şi gestul primului avânt,

Sunt simetria primitivă a două buze-mpreunate,

Sunt frenezia ancestrală ce-n lutul omenesc se zbate,

Sunt visul unei nopţi de vară, trăit de sexe diferite,

Sunt ura falselor feline, surprinse-n perne adormite,

Sunt gama rozelor păcate transcrise-n magicul carnet,

Sunt prada bestiei,

Himera netălmăcitului poet,

Sunt spasmul,

Lenea

Şi dezgustul efemeridelor ce mor

Şi-accentul circomflex al vieţii –

Al nimănui

Şi-al tuturor!…

Lesbos mi-a dedicat un templu,

Citera, altul,

Iar Corintul

Mi-a dăruit Arhipelagul cu toate florile

Şi-argintul

Monezilor cu efigia lui Eros-blond.

Din Orient,

Ovidiu m-a dus la Roma într-un sicriu de pergament.

Arabii m-au purtat în goana cămilelor,

Şi caravana

M-a cumpărat de la Bassora

Pentru-a mă vinde-n Ecbatana.

Florenţa m-a plimbat în taină prin parcul roşiilor crini,

Verona m-a expus ca premiu

Într-un concurs de spadasini,

Veneţia mi-a dat gondola,

Otrava,

Ştreangul

Şi pumnalul,

Iar Vaticanului catolic i-am profanat pontificalul

Alcov de purpură.

Parisul m-a coborât pe bulevarde,

M-a exilat prin cafenele

Şi prin modestele mansarde,

Iar restul marilor oraşe moderne mă privesc cu milă –

O Vagaboandă ce se vinde mulţimii

Pe monezi de-argilă!…

Eu sunt…

Dar nu…

Trecutu-mi spune că astăzi nu mai sunt nimic –

Nu sunt decât adresa scrisă indescifrabil pe un plic

Ce face-nconjurul planetei

Şi-n fiecare-ntâi de mai

Îşi plânge Odissea-n parcul evocatorului Versailles.

Mihai Potcoavă, Crini roșii

Din pulberea iubirii…

                                         de Veronica Micle

Din pulberea iubirii mele

O mică floare a crescut

Şi vijelii cumplit de grele

Pe biata floare au trecut.

 

Dar ea de loc nu veştejeşte

Pare c-abia a înflorit…

Regretul care mă munceşte

E veşnic nou şi nesfârşit.

Mihai Potcoavă, Plimbare cu trăsura

Caravana

                                            de Virgil Carianopol

Plecase caravana iarăşi

Purtând în sânul ei argint,

Cu străluciri furate parcă

Din ochii celora ce mint.

Şi umbre se-nnodau tăcute

Sub raza nopţii tropicale,

Era de aur călătorul

Şi aurul lucea pe cale.

Era lumin-aşa de multă

Pe fermecatul nopţii chip,

Că strălucea un pic, de lună,

În orice boabă de nisip.

Un beduin chema în cântec,

Mirajul verzilor savane…

Şi-aşa mergea de greu în noapte,

De parcă el purta în spate

Argintu-ntregii caravane.

Mihai Potcoavă, Floarea-soarelui

Câte flori sunt pe pământ

Câte flori sunt pe pământ

Toate merg la jurământ –,

Numai floarea soarelui

Şi-a mărgăritarului

Stau în poarta raiului.

Şi judecă florile

Ce-au făcut miroasele.

Dete-o ploaie, dete-un vânt

Şi le trânti la pământ.

Dete-o ploaie şi un soare

Şi le sculă în picioare

Raiu-ntreg s-a-nmiresmat

Cu miroase-amestecat.

Folclor românesc din satul Pinu, comuna Brăeşti, judeţul Buzău

Mihai Potcoavă, Balcic

Vanitate la Pontul Euxin

                                                   de Radu Stanca

Mare zadarnică! Mare zadarnică!

Arsă de patimă eşti prea nedarnică.

Cu toată apa ce-ai strâns-o-n pântece

N-ai stropul care să mă astâmpere.

Mare de platină, mare de platină,

Tu nu eşti dulce nici cât o lacrimă,

Încât degeaba ţi-admir stihiile

Cu gust amar, ca zădărniciile.

Inaccesibilă şi neavută,

Nu cunoşti gura – ah! – care sărută…

Mihai Potcoavă, Așteptare

Poemul esențelor

                                            de Leonid Dimov

Treceau orele, treceau norii, treceau mamelucii,

Iar eu am visat azi-noapte că mi-am pierdut papucii…

Deși știam încă din leneșa tinerețe

Că narațiunea, ironia, imaginile glumețe

N-au ce căuta în cadențe:

Că poezia ține de esențe.

Eu însă, elev fiind, ca toți năucii,

Îmi pierdusem – pe coridoare ori în săli – papucii

Și-i căutam, deși era ora de fizică,

Deși acuzat eram că nu mă dedau la metafizică,

De către ceilalți versificatori din urbe,

Ci că tot umblam prin scaieți, grohotișuri și turbe.

Îmi căutam, deci, papucii cu pompoane albăstrii

Pe sub bănci, pe sub catedre, pe sub șepcării

(Adică șirurile de șepci atârnate de cuiere,

Dacă-mi îngăduiți această putere

De a da cuvântului o semnificație

Alta decât cea oferită spre consumație),

Știind prea bine că la o anumită etate

Se poate căuta un nasture căzând în eternitate,

Să poți așa-ntr-o doară să chemi pe Cineva,

Prin candeluri o rază silind a furnica

Și că poți sări raiului ulucii

Căutându-ți papucii,

Noaptea prin săli de marmură multicoloră,

Cuprins de spaima că n-ajungi la oră,

Că poți culege zilnic în geantă

Câte-un bulgăre ori piatră boantă,

Precum a făcut acel factor poștal –

(Cu numele piesei de șah numită cal)

Ducând locuitorilor telegrama ori chitanța –

Un palat de-a pus jos toată Franța.

 

Cinci poeme, cinci tablouri

Frunzele tale

                        de Tudor Arghezi

Ca tine, pom cu-atât belşug de frunză,

Aştept un fir de vânt să mă pătrunză.

Frunzele tale sunt simţirea mea

Fremătătoare, ca şi ea.

Un simţământ, o frunză legănată,

Mişcându-se tot pomul dintr-o dată.

Tu câtă frunză ai şi câte crăci

Eu tot atâtea am, însă ascunse,

Atâtea crăci, atâtea frunze.

Când mă frământă îndoiala sînt

Înfiorat, din vârfuri până la pământ,

De unde alte ramuri se-mpăreche

Şi caută o lume să iasă-într-însa, veche.

 

În arcane de pădure

                                de Alexandru Macedonski

În arcane de pădure întuneric ce spăimântă.

Frunza tace lângă frunză şi copac lângă copac;

Noapte tristă, noapte mută, noapte moartă, cer opac

Dar privighetoarea cântă, dar privighetoarea cântă.

În arcane de pădure vijelie ce spăimântă,

Trăsnet roşu ce-nfăşoară şi surpare de potop;

Pentru ce e armonia o mânie fără scop,

Dar privighetoarea cântă, dar privighetoarea cântă.

În arcane de pădure grozăvie ce spăimântă,

Aurora-ntârziată nu s-arată sub frunziş,

Întunericul în cale i s-a pus în curmeziş

Dar privighetoarea cântă, dar privighetoarea cântă.

Balul pomilor

                             de Dimitrie Anghel

Cu legănări abia simţite şi ritmice, încet-încet,

Pe pajiştea din faţa casei, caişii, zarzării şi prunii,

Înveşmîntaţi în haine albe se clatină în faţa lunii,

Stînd gata parcă să înceapă un pas uşor de menuet.

Se cată ram cu ram, se-nchină, şi-n urmă iarăşi vin la loc,

Cochetării şi graţii albe, şi roze gesturi, dulci arome,

Împrăştie în aer, danţul acesta ritmic de fantome,

Ce-aşteaptă de un an de zile minuta asta de noroc.

Ce e de spumă, sus pe ramuri, se face jos de catifea,

Şi astfel umbrele căzute pe pajişte par mantii grele

Zvîrlite de dănţuitorii ce au rămas numa-n dantele,

În parcul legendar în care s-a prefăcut grădina mea.

Pe gura scorburilor vîntul plecat a deşteptat un cânt,

Şi-nvoalte mâneci horbotate se-ntind uşoare să salute

Preludiul acestei stinse şi dulci orchestre nevăzute,

Şi-apoi cu reverenţe pomii s-au înclinat pân’ la pămînt.

Ghirlănzi de flori îi leagă-n treacăt şi-un arc sub fiecare ram

Bolteşte-albastre perspective, sub care alte cete ninse

Coboară pe pământ din ceruri, venind cu candele aprinse

Să facă şi mai albă noaptea acestui alb epitalam.

Aşa-s în clipa asta toate, dar mâine albii cavaleri,

Despodobiţi de-atâtea graţii, ce le-mprumută luciul lunii,

Vor deveni ce-au fost de-a pururi: caişii, zarzării şi prunii,

Banalii pomi din faţa casei, ce-i ştiu de-atâtea primăveri.

Fiind băiet păduri cutreieram

                                                               de Mihai Eminescu

Fiind băiet păduri cutreieram

Şi mă culcam ades lângă isvor,

Iar braţul drept sub cap eu mi-l puneam

S-aud cum apa sună-ncetişor:

Un freamăt lin trecea din ram în ram

Şi un miros venea adormitor.

Astfel ades eu nopţi întregi am mas,

Blând îngânat de-al valurilor glas.

Răsare luna,-mi bate drept în faţă:

Un rai din basme văd printre pleoape,

Pe câmpi un val de argintie ceaţă,

Sclipiri pe cer, văpaie preste ape,

Un bucium cântă tainic cu dulceaţă,

Sunând din ce în ce tot mai aproape…

De frunze-uscate sau prin naltul ierbii,

Părea c-aud venind în cete cerbii.

 

Alături teiul vechi mi se deshcide:

Din el ieşi o tânără crăiasă,

Pluteau în lacrimi ochii-i plini de vise,

Cu fruntea ei într-o maramă deasă,

Cu ochii mari, cu gura-abia închisă;

Ca-n somn încet-încet pe frunze pasă,

Călcând pe vârful micului picior,

Veni alături, mă privi cu dor.

Şi ah, era atâta de frumoasă,

Cum numa-n vis o dată-n viaţa ta

Un înger blând cu faţa radioasă,

Venind din cer se poate arăta;

Iar păru-i blond şi moale ca mătasa

Grumazul alb şi umerii-i vădea.

Prin hainele de tort subţire, fin,

Se vede trupul ei cel alb deplin.

Peisaje de Mihai Olteanu

Anotimp

                               de Emil Botta

Nici viori, nici fluiere,

nici ploaia prin plete să-ţi şuiere ;

în tăcuta noapte adâncă

glasul tău nu se aude, nu încă…

Din himericele bolţi se anină

armele nopţii, stelele-n ruină;

până la noi încă n-a pătruns

al codrului clopot ascuns.

Cereştile drumuri,

toate-s doar aburi şi fumuri…

Plimbă-te, pală, prin auroră,

frunte a lucrurilor, luna mea, proră!

Dar vor veni! O, ce siguri,

oaspeţii în vestminte de friguri !

Dar vor veni! O lumină subţire,

şi naiuri şi harfe şi lire!

 

Au înflorit salcâmii

Au înnebunit salcâmii

Au înnebunit salcâmii

De atâta primăvară,

Umblă despuiați prin ceruri

Cu tot sufletu-n afară.

 

Și l-au scos de dimineață

Alb și încărcat de rouă

Cu miresme tari de ceruri

Smulse dintr-o taină nouă.

 

Au înnebunit salcâmii

Și cu boala lor odată

S-a-ntâmplat ceva îmi pare

Și cu lumea asta toată.

 

Păsările aiurite

Își scot sufletul din ele

Pribegind de doruri multe,

Călătoare printre stele.

 

S-a-mbătat pădurea verde

Nu mai e așa de calmă,

Ține luna lunguiață

Ca pe-o inimă în palmă.

 

Nu-mi vezi sufletul cum iese

În haotice cuvinte,

Au înnebunit salcâmii

Și tu vrei să fiu cuminte?

                                                                 Arhip Cibotariu

Tudor Gheorghe