Au şi autorii, ca şi unele cărţi, soarta lor…

pusa-roth-dincolo-de-curcubeu-e-lumea-ion-dodu-balan exercitiu spiritual romani in lume  patrieNu ştiu cine ar putea pretinde astăzi, fie el cronicar literar, fie chiar o instituţie specializată, că dispune de o evidenţă, cât de cât completă, a tipăriturilor de carte din ultimii 15 ani.
Au apărut, ca ciupercile după ploaie, mii de titluri de plachete de versuri, de lucrări aparţinând literaturii, aşa-zis subiective; evocări, memorii, jurnale, documente, lucrări de proză ori de dramaturgie, de critică, estetică şi istorie literară, care au fost trecute de la apariţie în conul de umbră al uitării, întrucât ziarele, revistele publică foarte puţine recenzii. Critica pare că s-a lenevit şi ea, selectând pe sprânceană cărţile comentate. De aceea, cititorul pluteşte adesea în ceaţa necunoscutului. Numai întâmplarea îl ajută să mai descopere unele cărţi şi unii scriitori. Profit de o asemenea întâmplare să prezint cititorilor o scriitoare foarte dotată, cum este doamna Puşa Roth.
Într-o vreme de coterii, cancanuri şi „bisericuţe” literare, scriitorii care nu se înrolează în ele, cum sunt autorii unor recente şi admirabile cărţi precum romancierul Viorel Ştirbu, autorul remarcabilelor romane Moara de hârtie, Iisus Tămăduitorul, poetul Valeriu Bălan (Colocvii suave), eseiştii Costin Tuchilă (Punctul pe cuvânt), Valentin Borda (Răstigniri) sau criticul şi istoricul literar Dumitru Micu, care ne-a dat o excepţională carte din categoria literaturii subiective, romanul Fata morgana, nu se bucură de audienţă.
Voi evoca acum şi aici, succint, creaţia Puşei Roth. Talentul indiscutabil, concretizat în scrieri precum Convorbiri comode (vol. I, 2001, vol. II, 2003), Şambelan la viezuri – fantezie dramatică într-un act, după Pagini bizare de Urmuz, difuzată la Radio şi tipărită la Editura „Premier”, Ploieşti, 2002, Ringhişpilul şi Roman de Bucureşti, excelente piese radiofonice, prima pusă şi în scenă la Teatrul „Bacovia” din Bacău, a conturat cu prisosinţă activitatea creatoare a scriitoarei Puşa Roth, apreciată de dramaturgi ca D. R. Popescu, de regizori ca Dinischiotu şi de critici dramatici prestigioşi.
Inspirată din stricta actualitate, surprinsă într-o viziune îndrăzneaţă şi modernă, Roman de Bucureşti este o piesă radiofonică de excepţie prin autenticitatea personajelor, fineţea analizei psihologice, frumuseţea replicilor şi puterea de a crea atmosferă artistică. O piesă care merită să fie cât mai repede tipărită. Comedia de moravuri şi năravuri a fost excelent interpretată de mari actori ca Dorina Lazăr, Virgil Ogăşanu, George Ivaşcu, Adriana Trandafir, care dau viaţă caracterelor şi limbajului de lemn al actualităţii.
Talentul dramaturgic al autoarei, cultura ei solidă, sunt evidente şi în adaptările realizate după Gogol: Scene din viaţa lumii mari şi capodopera Mantaua, atât de mult citată şi comentată pe plan mondial.

pusa-roth-dincolo-de-curcubeu-e-lumea-interviu-reportaj-ion-dodu-balan1

O scriitoare veritabilă se înfăţişează Puşa Roth şi într-o excepţională, originală şi emoţionantă carte de „reportaj”: Dincolo de curcubeu e lumea, apărută în 2002, la Editura „Viitorul Românesc”, o carte „din viaţa semenilor noştri răspândiţi în patru puncte cardinale, fiecare cu destinul lui, uniţi, însă, cu sau fără voia lor, prin fibre nevăzute de acest pământ numit România.”
Înzestrată cu un fin şi pătrunzător spirit de observaţie, Puşa Roth nu scrie din alte cărţi, din ghiduri turistice şi enciclopedii, cum fac atâţia, ci din viaţă, din viaţa românilor pe care soarta i-a dus prin „lumea de dincolo de curcubeu”, în Venezuela, America, Austria, Germania, Kazahstan sau pe pământurile din jurul României de azi. Eroii ei – preoţi, oameni simpli, profesori universitari, medici, artişti plastici, muzicieni, oameni politici – trăind în largul lumii, poartă în sufletul lor ţara, cu dorul de zăpadă, de ghiocei, de mâncărurile tipic româneşti şi acel tulburător ACASĂ, din care nimeni pe nimeni nu poate izgoni, fiindcă, vorba lui Octavian Goga, oriunde mergem suntem acasă şi, până la urmă, toate drumurile se isprăvesc în noi. Poţi fugi din ţară, din casă, dar niciodată din acel tulburător acasă care este un adevărat colţ de Rai.
Fără atitudini sentimentaliste, patriotarde, autoarea face dovada unei înalte ţinute morale, a unui profund patriotism acum, când unele minţi lucide şi condeie boante se ruşinează de el, şi a unui talent reportericesc de excepţie.
Recent, Puşa Roth a tipărit o cuceritoare carte de dialoguri cu compozitori, scriitori, critici şi istorici literari, prin care realizează radiografia vieţii sociale şi culturale din ultimii 60 de ani. O carte care, printre atâtea colocvii realizate de autori prestigioşi, se distinge în chip deosebit, constituindu-se într-o sursă de informaţie, într-o lectură plăcută şi folositoare.

Ion Dodu Bălan, „Naţiunea”, anul XV, nr. 251 (716), 19 – 25 mai 2004, p. 5